6. Συχνές ερωτήσεις

1.  Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 3-4 ώρες.

2.  Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

3. Ποια είναι η διάρκεια νοσηλείας του ασθενή που υποβάλλεται σε επέμβαση κατάλυσης;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.