3. Περιγραφή της επέμβασης

Η  εξέταση γίνεται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Μετά από καθαρισμό των μηροβουβωνικών πτυχών (άνω τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών), η περιοχή καλύπτεται με αποστειρωμένο κάλυμμα για την αποφυγή λοιμώξεων. Μετά από τοπική αναισθησία στην περιοχή, σε επιφάνεια περίπου 2 τετραγωνικών εκατοστών, τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες (θηκάρια) διαμέσου των οποίων ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται στην καρδιά. Η μετακίνηση των καθετήρων και η τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία στην καρδιά ελέγχεται με ακτινοσκόπηση και είναι ανώδυνη.

Στη συνέχεια, ο καθετήρα κατάλυσης μετακινείται στο εσωτερικό καρδιάς και σταδιακά σχηματίζεται μία τρισδιάσταση απεικόνισή της με τη χρήση εξειδικευμένου συστήματος ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης και μέσω κατάλληλου λογισμικού σε υπολογιστή (εικόνα).

 

Εικόνα. Χαρτογράφηση αριστερής κοιλίας στη διάρκεια κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται περιοχή ουλής.

 

Στην επιφάνεια της τρισδιάστατης εικόνας της καρδιάς προβάλλονται οι περιοχές του μυκαρδίου που έχουν αντικατασταθεί από ουλώδη ιστό. Στην περιφέρεια αλλά και στο εσωτερικό των περιοχών αυτών χορηγούνται βλάβες με στόχο την κατάλυση των παθολογικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων που πυροδοτούν τις αρρυθμίες. 

Σε περιπτώσεις ασθενών χωρίς υποκείμενη καρδιοπάθεια, επιχειρείται η ανεύρεση της εστίας προέλευσης της αρρυθμίας συνήθως με τη βοήθεια συστήματος χαρτογράφησης.  Μετά τον εντοπισμό της εστίας προέλευσης της αρρυθμίας, ακολουθεί ο καυτηριασμός της με χορήγηση βλαβών υψίσυχνου ρεύματος. Στη διάρκεια των βλαβών ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει τις βαθιές εισπνοές, ενώ μπορεί να αισθάνεται ένα ήπιο κάψιμο στην περιοχή του θώρακα.  

Η επέμβαση κρίνεται επιτυχής όταν δεν είναι δυνατή η εκ νέου πρόκληση της ταχυκαρδίας μετά τις χορηγηθείσες βλάβες. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αφαιρούνται οι καθετήρες και τα θηκάρια, ασκείται πίεση για 20 περίπου λεπτά στα σημεία παρακέντησης στους μηρούς και στη συνέχεια τοποθετείται πιεστική περίδεση για μερικές ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.