2. Σκοπός της επέμβασης

Η κατάλυση της κοιλιακής ταχυκαρδίας διενεργείται σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας παρά τη θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα.

Σε ασθενείς χωρίς υποκείμενη καρδιοπάθεια, σκοπός της επέμβασης είναι η εντόπιση της εστίας που ευθύνεται για την πρόκληση της ταχυκαρδίας και ο καυτηριασμός αυτής με βλάβες υψίσυχνου ρεύματος.

Σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοπάθεια, ο συνήθης μηχανισμός εμφάνισης της ταχυκαρδίας είναι η δημιουργία βραχυκυκλώματος σε περιοχές της καρδιάς που έχουν αντικατασταθεί από ουλώδη ιστό συνεπεία μυοκαρδιοπάθειας ή παλαιότερου εμφράγματος μυοκαρδίου. Σε αυτή την ομάδα ασθενών, η κατάλυση περιλαμβάνει τη χορήγηση βλαβών στην περιφέρεια ή εντός της περιοχής του ουλώδους ιστού με στόχο τον καυτηριασμό των παθολογικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων που πυροδοτούν την εμφάνιση της κοιλιακής ταχυκαρδίας.