1. Εισαγωγικά στοιχεία

Κοιλιακή ταχυκαρδία ονομάζεται μία ταχυκαρδία που προέρχεται από τη δεξιά ή την αριστερή κοιλία, δηλαδή τις κατώτερες κοιλότητες της καρδιάς που είναι υπεύθυνες για την εξώθηση του  αίματος προς το υπόλοιπο σώμα.

Κοιλιακή ταχυκαρδία μπορεί να παρουσιασθεί σε άτομα χωρίς υποκείμενη καρδιακή πάθηση (ιδιοπαθής κοιλιακή ταχυκαρδία), αλλά και σε άτομα με συνοδό καρδιοπάθεια.

Οι θεραπευτικές  επιλογές για την αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακή ταχυκαρδία είναι η εμφύτευση απινιδωτή, τα αντιαρρυθμικά φάρμακα και η κατάλυση. Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών επιλέγεται συνδυασμός κάποιων ή και των τριών από τις προαναφερθείσες θεραπείες.