5. Συχνές ερωτήσεις

1. Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 2-3 ώρες.

2. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

3. Ποια είναι η διάρκεια νοσηλείας του ασθενή που υποβάλλεται σε επέμβαση κατάλυσης;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.  

4. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης (ablation);

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κολπικής ταχυκαρδίας, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα.