4. Πιθανές επιπλοκές

Η επέμβαση κατάλυσης του κολπικού πτερυγισμού  δεν είναι ιδιαίτερα σύμπλοκη επέμβαση κατάλυσης και κατά συνέπεια οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι υψηλοί (περίπου 1 στις 100 επεμβάσεις). Πιθανές επιπλοκές είναι βλάβη στο σημείο της φλεβικής παρακέντησης (άνω άκρο) και συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (επιπωματισμός). Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιπλοκές αντιμετωπίζονται μετά από μικρή παράταση της νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο.