3. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης;

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 90%. Κατά συνέπεια η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού συνήθως αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία για τους ασθενείς και τους απαλλάσσει από την ανάγκη να λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντιαρρυθμικά φάρμακα.