2. Περιγραφή της επέμβασης

Η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού γίνεται με το βοήθεια καθετήρων που εισάγονται διαμέσου περιφερικών φλεβών και προωθούνται ανώδυνα στην καρδιά. Με τη χρήση ενός καθετήρα που εκπέμπει υψίσυχνο ρεύμα δημιουργούνται διαδοχικές σημειακές βλάβες (καυτηριασμός) με στόχο τη σταδιακή δημιουργία μίας βραχείας γραμμοειδούς βλάβης (ουλής) που  μπλοκάρει το ηλεκτρικό κύκλωμα του κολπικού πτερυγισμού. Η γραμμή αυτή εκτείνεται από το δακτύλιο της τριγλώχινας βαλβίδας μέχρι την κάτω κοίλη φλέβα, τέμνοντας κάθετα τον «ισθμό», μία περιοχή ιστού που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο μηχανισμό της αρρυθμίας. Η επέμβαση μπορεί να απλουστευθεί με τη χρήση συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης. Τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σχηματισμού της τρισδιάστατης ανατομίας του δεξιού κόλπου, χαρτογράφησης του κυκλώματος της αρρυθμίας και απεικόνισης των βλαβών που δημιουργούνται στην εσωτερική επιφάνεια της καρδιάς.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει όταν οι ασθενείς βρίσκονται είτε σε κολπικό πτερυγισμό, είτε σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό (με στόχο την πρόληψη νέων επεισοδίων).