1. Εισαγωγή

Βασικός στόχος στην αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό είναι η ανάταξη σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και η αποφυγή νέων επεισοδίων αρρυθμίας. Η θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα έχει πολλά μειονεκτήματα καθώς έχει μικρή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπών κολπικού πτερυγισμού, πρέπει να λαμβάνεται διά βίου αλλά και σχετίζεται με σημαντικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες δυνητικά μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η επέμβαση κατάλυσης αποτελεί  θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό.

Η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (90-95%).