5. Συχνές ερωτήσεις

1.  Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1-2 ώρες.

2. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

3. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης;

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα.