Τεστ

test

VideoΣτόχοι της ιστοσελίδας

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το αρχικό κίνητρο για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας ήταν μια καθημερινή και πιεστική ανάγκη, που μπορούμε να ισχυριστούμε ότι καθορίζει την κλινική μας πράξη. Η ανάγκη αυτή, σαφώς ανεκπλήρωτη στον Ελληνικό χώρο, αναφέρεται στην ενημέρωση των ασθενών για το συχνό και πολλές φορές βασανιστικό πρόβλημα των καρδιακών αρρυθμιών.

Η προσπάθεια αυτή βέβαια δεν αποκλείει τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας αλλά αυτοί έχουν πρόσβαση και σε άλλες, συχνά ξενόγλωσσες, ιστοσελίδες με πολύ πλούσιο υλικό. Οι ασθενείς όμως στη χώρα μας βρίσκονται σε ένα πραγματικό κενό ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι σε θέση να αναπληρώσουν το σχετικό κενό και οι σποραδικές αναφορές στις λιγοστές ελληνικές ιστοσελίδες είναι ελλιπείς αν όχι παραπλανητικές.

Γιατί όμως η σωστή ενημέρωση είναι βασική συνιστώσα της αντιμετώπισης μιας αρρυθμίας; Μα γιατί οι ασθενείς που έρχονται να μας συμβουλευτούν, έρχονται είτε πολύ νωρίς, υπό το κράτος υπερβολικής ανησυχίας, είτε πολύ αργά, υπό το κράτος υπερβολικού εφησυχασμού. Γιατί για το πρόβλημά τους ενημερώνονται συχνότερα από άλλους ασθενείς που έχουν κι εκείνοι «αρρυθμία», λιγότερο συχνά από μη ειδικούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και πολύ σπάνια από καρδιολόγους με εμπειρία και γνώση στην αντιμετώπιση, φαρμακευτική κι επεμβατική, των αρρυθμιών. Και τέλος γιατί πολύ συχνά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο που αγνοούν ή γιατί λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που αυξάνει τον μικρό κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται.

Γιατί οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κέντρα που προσφέρουν πλήρη αντιμετώπιση των αρρυθμιών; Γιατί σήμερα η επεμβατική αντιμετώπιση προσφέρει αποτελεσματική λύση στην πλειονότητα των αρρυθμικών παθήσεων. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ασθενείς που δεν αντιμετωπίζονται σε τέτοια κέντρα συχνά αποθαρρύνονται να αναζητήσουν μια οριστική λύση στο πρόβλημά τους. Η αδυναμία κάποιων κέντρων συχνά μεταφέρεται στον ασθενή ως αδυναμία της ιατρικής στο σύνολο της. Από την άλλη πλευρά ο ασθενής δικαιούται να γνωρίζει με αξιοπιστία τις ανεπιθύμητες ενέργειες μιας φαρμακευτικής αγωγής αλλά και τις πιθανές επιπλοκές μιας επέμβασης. Ακόμα δικαιούται να γνωρίζει και το κόστος της αδράνειας. Είναι προϋπόθεση για να ληφθεί η σωστή από τις τρεις πιθανές λύσεις που έχουν συνήθως μπροστά τους οι ασθενείς με αρρυθμίες.

Φάρμακα, επέμβαση ή τίποτα;

Ελπίζουμε με την προσπάθειά μας αυτή να συμβάλλουμε στη λήψη της σωστής απόφασης. Γιατί στην ιατρική σήμερα και ειδικά στην αρρυθμιολογία, ο ασθενής πρέπει να συμμετέχει στην απόφαση. Υπογράφοντας τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα αυτή μπορούμε να εγγυηθούμε ότι βασίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και είναι σε συνάφεια με τις τρέχουσες οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Ένωσης.