6. Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιοι ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό;

Ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό μπορεί να επιχειρηθεί στις ακόλουθες υποομάδες ασθενών με κολπικό πτερυγισμό:

·           Ασθενεί που έχουν υποβληθεί σε επαρκή αντιπηκτική αγωγή (διαδοχικές εβδομαδιαίες τιμές INR μεταξύ 2.0 και 3.0) για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων

·           Ασθενείς με σαφή έναρξη της αρρυθμίας εντός 48 ωρών

·           Ασθενείς στους οποίους το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα δεν έδειξε παρουσία θρόμβων

2.  Μετά από επέμβαση κατάλυσης κολπικού πτερυγισμού είναι δυνατή η διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων;

Mετά από επιτυχή κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού, οι ασθενείς λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα για 4 εβδομάδες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, είναι δυνατή η διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων.