3. Πιθανές επιπλοκές επί κολπικού πτερυγισμού

Οι ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό, η ροή του αίματος στους κόλπους είναι βραδεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων. Οι θρόμβοι αυτοί ενδέχεται να αποσπασθούν από τους κόλπους και να ενσφηνωθούν σε κάποιο περιφερικό αγγείο προκαλώντας ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποια συστηματική εμβολή.

 Επιπλέον, η παρατεταμένη (διάστημα εβδομάδων-μηνών) συστολή της καρδιάς σε υψηλές συχνότητες λόγω του κολπικού πτερυγισμού είναι δυνατό να εξασθενήσει την ικανότητά της να εξωθεί αίμα (συστολική δυσλειτουργία) και έτσι να προκληθεί η εμφάνιση μυοκαρδιοπάθειας (ταχυμυοπάθειας) και καρδιακής ανεπάρκειας.

Η πρόκληση εγκεφαλικών επεισοδίων και ταχυμυοπάθειας είναι οι κύριες επιπλοκές του κολπικού πτερυγισμού και προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν φάρμακα τα οποία προλαμβάνουν το σχηματισμό θρόμβων (αντιπηκτική αγωγή - βλέπε παρακάτω) καθώς και φάρμακα τα οποία επιβραδύνουν την καρδιακή συχνότητα.