1. Τι είναι ο κολπικός πτερυγισμός;

Ο κολπικός πτερυγισμός είναι μία ταχυκαρδία που συνήθως παρουσιάζεται σε άτομα με καρδιακή νόσο ή προηγούμενο καρδιακό χειρουργείο, αν και είναι δυνατό να εμφανισθεί σπανιότερα και σε άτομα χωρίς ιστορικό καρδιακών παθήσεων. Στη διάρκεια του κολπικού πτερυγισμού τα ηλεκτρικά ερεθίσματα δεν προέρχονται από το φυσιολογικό βηματοδότη της καρδιάς (φλεβόκομβο), αλλά από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο εντοπίζεται στο δεξιό κόλπο με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα ταχεία συστολή των κόλπων (περίπου 300 συστολές / λεπτό). Στη συνέχεια τα ερεθίσματα αυτά μεταφέρονται στον κολποκοιλιακό κόμβο (γέφυρα που συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες), ο οποίος καθορίζει τον αριθμό των ερεθισμάτων που διέρχονται προς τις κοιλίες. Στην περίπτωση του κολπικού πτερυγισμού, συνήθως κάθε δεύτερο ερέθισμα διέρχεται από τους κόλπους προς τις κοιλίες, με αποτέλεσμα την ταχεία συστολή των κοιλιών (ταχυκαρδία), σε συχνότητα περίπου 150 σφύξεις ανά λεπτό.