2. Τι είναι το παραπληρωματικό δεμάτιο - σύνδρομο WPW;

 
Ορισμένα άτομα έχουν εκ γενετής ένα τμήμα μυικού ιστού το οποίο, επιπρόσθετα του φυσιολογικού κολποκοιλιακού κόμβου, συνδέει ηλεκτρικά τους κόλπους με τις κοιλίες. Η μυϊκή αυτή σύνδεση ονομάζεται παραπληρωματικό δεμάτιο. Συνεπώς, στα άτομα αυτά, η ηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών γίνεται διαμέσου δύο διαφορετικών «οδών», του κολποκοιλιακού κόμβου και του παραπληρωματικού δεματίου.

Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με παραπληρωματικό δεμάτιο παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ευρήματα στο κλασικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (εμφανή προδιέγερση - κύμα δέλτα) και σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση τίθεται στο πλαίσιο ενός ηλεκτροκαρδιογραφικού ελέγχου ρουτίνας σε νεαρή ηλικία. Εκτιμάται ότι περίπου 0.2% του γενικού πληθυσμού (1 στα 500 άτομα) παρουσιάζει παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα λόγω της παρουσίας παραπληρωματικού δεματίου. Εντούτοις, ορισμένα άτομα με παραπληρωματικό δεμάτιο είναι δυνατό να έχουν εντελώς φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για «κεκρυμμένο» παραπληρωματικό δεμάτιο.

Σύνδρομο WPW (Wolff-Parkinson-White) παρουσιάζουν οι ασθενείς που έχουν παραπληρωματικό δεμάτιο ΚΑΙ επεισόδια ταχυ-αρρυθμιών.